top of page
struktura-listu-scaled-2.jpg
Přepis limbického otisku

Terapeutická technika pracující v hloubkách vzpomínek

a v systému vzorců myšlení, v emocionálním nastavení člověka.

Skrze tvůrčí imaginaci - schopnost představovat si - dokáže přepsat to, co člověk vnímá jako omezující.

Celý proces se odehrává v hluboké relaxaci, kdy lidský mozek dokáže pracovat i s tím, co je v jeho "běžném operačním stavu" skryto, uloženo v nevědomí.

Co je limbický otisk

Všechny rané zkušenosti se zapisují do limbického systému (seskupení několika částí mozku), která jejich intenzitu a ladění nasává jako houba. Nejde přitom přesně o to, co se stalo či nestalo, ale o emoce, které všechny děje provázely. V ideálním případě by se totiž člověku dostávalo optimálního množství pozornosti a lásky, emočně stabilní prostředí by podporovalo jeho "zdravé jádro". Ovšem ne každý to takto v životě má a je spíše pravděpodobnější, že si prošel mnoha méně či více traumatizujícími zážitky, které provázejí pocity odmítnutí, strachu, opuštění a zklamání. Vytvořily se tak určité vzorce myšlení, očekávání a přesvědčení o sobě samém, na základě kterých člověk (byť často zcela nevědomě) funguje. A s těmito pocity, jako jádrem sebe sama, se pak může v různých formách a podobách stále znovu setkávat a prožívat je po celý život.

Co se děje při přepisu limbického otisku?

Proces řízené imaginace během terapie přepisu limbického otisku dovoluje člověku projít svým životem (konkrétně jeho počátečním obdobím) znovu, jakkoliv potřebuje. Díky tvůrčí představivosti si může doplnit to, co mu objektivně chybělo, čemu se nedostalo a co by si sám přál prožít jinak, tak aby cítil naplnění, radostné bytí, sounáležitost se svými blízkými. Lásku.

Pracuje s poznatkem, že mozek dokáže reagovat na představu stejně, jako by reagoval na reálnou situaci.

Nejde o to, že by se člověk snažil ve své minulosti cokoliv změnit, to ani možné není. Může však proměnit stopy, které v něm tato minulost zanechala. Jeho zkušenosti, prožitky, přesvědčení o něm samém, zapsané důrazně a hluboko do struktur těla a omezující jeho schopnost žít tak, tak by při využití svého plného potenciálu mohl.

Přepis limbického otisku pracuje se schopností nervového systému vytvářet neuronová propojení podle odžitých zkušeností a na jejich základě se spolupodílet na řízení těla. Přepisem, doplněním toho, co si v jednotlivých stádiích raného vývoje potřeboval zažít (s jakými emocemi měl jeho limbický systém pracovat), může vytvářet propojení nová a v běžném "provozu" z nich nově vycházet. Postupně měnit intenzitu a způsob reakcí a prožívání běžných situací, změnit kvality projevu sebe sama, vedoucí třeba až k uvědomění, že "změnil svůj osud".

Technika práce vychází z metody Eleny Tonetti - Vladimirové Birth into Being. 

Jak probíhá terapie přepisu limbického otisku?

Terapie probíhá 2 - 2,5 hodiny. Nevyžaduje žádnou předchozí průpravu, je možná naživo i v online podobě (skype / whatsapp). Metoda dovoluje využít schopnosti vizualizace (tedy vytváření vnitřních obrazů) i pocitovou představivost. 

Po úvodní části a samotné vizualizaci následuje cca 30 minutová pauza pro to, aby vše prožité mohlo lépe dosednout. Čas absolutního klidu je důležitý pro to, aby se aktivita nervové soustavy a mozku mohla pomalu uvést zpět do "provozního režimu", bez rychlé změny a tlaku na okamžité fungování.

Po této přestávce spolu projdeme vaše prožitky a emoce, váš aktuální stav a případné postřehy, tak abyste mohli lépe pochopit to, co v rámci vizualizace vyšlo najevo.

Protože jde o hlubokou práci, může se v průběhu vizualizace stát, že člověk dojde do místa (situace, období) velice bolavého, zatíženého akutním nedostatkem pozitivních emocí. Ovšem pro to, aby mohlo k přepisu dojít, aby mohlo být doplněno to, po čem člověk v dané chvíli toužil, musí se s tímto bolestivým místem spojit. A díky své vůli jim nedovolit do představy vstupovat, ale nahradit je emocemi naplňujícími, povznášejícími.

Po celou dobu terapie vytvářím bezpečný a soucitný prostor, ve kterém se může odehrát skutečně cokoliv. Budu vás vést k tomu, abyste v hlubokém meditativním stavu prožívali přesně to, po čem toužíte, tedy se ladili na vše dobré a vaše pozornost mířila právě jen k tomu dobrému. 

Cena  2.500 Kč

DSC_4276-scaled-2.jpg

Veronika Alexová © 2023 

Photo © foxfromthemill 

bottom of page