top of page

Veronika Alexová

HERBALISTKA & AUTORKA 

Vše, co je pravdivé,
je pozorovatelné v přírodě.

Umění uvolněného pozorování, smysl pro detail i široký kontext, znalost fyziologie rostlin a člověka, vztahů mezi funkčnostmi jejich těl - a schopnost toto vše prakticky využít, to je základní charakteristika práce herbalisty.

kompozice rostlina
deer medicine
Rostliny

Svět zeleně i pestrých barev oslovuje hluboké struktury člověka - ať už si to uvědomuje, či nikoliv. 

Svým fyzickým i subtilním působením jej živí, poskytují mu podporu a pokud bude chtít, i svou moudrost.

V jednodruhové podobě i v patřičných kombinacích.

Způsob mé práce je medicínou Jelena - Deer Medicine

V praxi mnoha přírodních národů je zvíře představitelem konkrétní síly, symbolem charakterových vlastností a talentů, které lze využít (nejen) v procesu léčení těla a duše.

 

Jelen (deer) představuje laskavého a láskyplného ochránce, který dokáže ostatní provést světem snovým i realitou, k hlubokému sebepoznání. Je klidný, důstojný a moudrý a vyslyší volání každého, kdo cítí potřebu najít sebe sama.

Je tedy formou náhledu na situaci, ve které se člověk nachází. Zahrnuje její rozpoznání, pochopení souvislostí.

A nalezení podpůrné, v mém případě bylinné cesty.

Někdy jde o poměrně jednoduchý stav, třeba nachlazení. V jiném případě ale vyžaduje poznání hlubších komplikací, případného traumatu, na které nezdraví těla ukazuje. Rostliny pak pracují jako průvodkyně léčebným obdobím, otevírají obzory, stejně jako neprůchodné tělo.

Jde tak o způsob léčení, které se vrací k původnímu slova smyslu. Kdy záleží na dobrém propojení všech prvků – diagnózy fyzického i psychického stavu člověka, přípravě a použití preparátů, ale i samotné osobnosti léčitele.

Za pomoci práce s rostlinami, využití vykuřovadla a často také lesní terapie, lze projít cestou poznání a dovést člověka k hlubokému pochopení.

O Veronice

Veronika Alexová

V současné době studuje na Matthew Wood Institute of Herbalism.

Vzdělání doplňuje kurzy na The Northwest School of Aromatic Medicine nebo Otherworld Well Hedge School.

Absolvovala certifikovaný kurz Přepis limbického otisku u Kláry Hanzalové.

Postupně absolvuje také certifikované kurzy soucitného dotazování Gábora Maté.

Žije nad horským údolím v hájence, kde pěstuje rostliny, tvoří v rozmanitém naturálním prostoru a svou publikační činností inspiruje a vzdělává širokou veřejnost. 

Vyrostla na vsi v severomoravském pohraničí, v domě s divokou zahradou – inspirovaná k jemným a uvědomělým přístupům ke všemu živoucímu –

svou babičkou, maminkou a tradiční agrikulturní rodinnou historií.

Studovala v Německu, žila v Praze, kde mimojiné spolupracovala s předními osobnostmi a značkami udržitelného životního směru, dále pobývala na českém i moravském venkově, učila se a rozvíjela své botanické znalosti a autorskou praxi.

meduňka deer medicine
DSC_4276-scaled-2.jpg
Péče

Podstatou Medicíny Jelena je jemnost a citlivost, která doplňuje bystré smysly a schopnost obsáhlých vjemů. Ruku v ruce s přirozenou pokorou, jistou rezervovaností, soucitem a laskavostí. Vytváří prostor, kde každý je přijat se vším všudy a kde může svobodně prožívat sám sebe.

příprava nálevu
růže péče
Slovobrazy

Moudrost světa přírody, spolu s probouzejícím se uvědoměním člověka, otiskuje sebe sama do slovních i vizuálních vyjádření. 

Kniha Terapie jógou

I když nejsem její přímá autorka, pracovala jsem na ni jako jazyková redaktorka s Kateřina Černá několik měsíců a cítím ji také jako "svoji". První knižní mimino.

Můžu říct, pro mně bylo její zpracování také terapií. Pomohla mi překonat jedno náročné životní téma (a dostat se k dalšímu). A já díky tomu vím, že tato kniha dokáže s lehkostí, na cestě k opravdové vnitřní svobodě, podpořit kohokoliv.

Veronika Alexová © 2023 

Photo © foxfromthemill 

bottom of page